Sinds 2011 voer ik binnen gemeenten mediations uit. Het kan gaan om een conflict tussen buren of over een zaak tussen inwoner(s) en gemeente. Als mediator is het altijd van belang om onpartijdig te zijn en oog te hebben voor belangen van iedereen. In een zaak waarbij de gemeente een rol speelt is het zaak om die goed zichtbaar te maken, zodat in het gesprek alles aan de orde komt wat nodig is om de zaak echt op te lossen.

Voor gemeente Meppel heb ik een samenwerking opgezet met vier andere gemeenten, zodat we binnen de vijf betrokken gemeenten altijd een onafhankelijke mediator in kunnen zetten.

Ik ben thuis in vraagstukken van ruimtelijk recht, openbare orde en veiligheid en het sociaal domein.