FAQ

FAQ

Ik wil nu mediation!

Bel mij op nummer 06-13210566. Als ik u niet meteen te woord kan staan, spreek dan alstublieft mijn voicemail in.  Ik bel u altijd dezelfde dag terug. Een mail sturen kan natuurlijk ook:   info@jacobienkleve.nl.

Hoe gaan we om met de kosten?

De kosten worden in principe gedeeld op basis van 50% / 50%. Een andere verdeling is ook mogelijk. In geval van een arbeidsconflict worden de kosten veelal door de werkgever gedragen. U kunt de andere partij zelf melden dat u het conflict met mediation wilt oplossen, u kunt mij ook vragen dit voor u te doen.

Wat kost mediation? 

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend. De kosten bedragen daarna € 130,- per uur. Dit is exclusief BTW. Naast het aantal uren dat ik met u samen aan het werk ben, is er tijd nodig voor het maken van verslagen en kunnen reiskosten in rekening worden gebracht. U ontvangt bij uw factuur altijd een gespecificeerde verrichtingenstaat

Bij een gemiddelde mediation zijn 3 a 4 bijeenkomsten van 1,5 uur nodiig

Omdat ik ook Rechtbankmediator ben, kunnen we subsidie (toevoeging) aanvragen voor u bij de Raad voor de Rechtsbijstand Kijk voor de mogelijkheden ook op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand: www.rvr.org

Kosten worden( in principe) gedeeld door partijen. Gebruikelijk is een verdeling van 50% / 50% maar een andere verdeling is ook mogelijk.

In arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.

Voor een workshop of training geldt ook dat het eerste gesprek vrijblijvend is. Met u wordt afgesproken hoeveel tijd er nodig is en hoe die wordt ingevuld. Ik ben in het bezit van een VAR, voor winst uit onderneming.

 

Waar vindt het gesprek plaats?

Mediation vindt plaats op neutraal terrein, dus bij voorkeur niet bij een van de partijen, tenzij de deelnemers daar geen bezwaar tegen hebben. Ik maak regelmatig gebruik van de ruimte van het Coachhuis of een andere neutrale en sfeervolle werkplek

 

Is dit conflict wel geschikt voor mediation?

Omdat in een conflict vaak meerdere belangen en persoonlijke emoties meespelen is mediation vaak een goede oplossing. Natuurlijk kan ook voor een gesprek zonder deze status gekozen worden. het gaat erom wat werkt voor u. Bel mij gerust  voor een persoonlijk overleg.

Wanneer is mediation wel en wanneer is het niet geschikt?

Mediation is geschikt als:

- U een conflict snel op wilt lossen

- U het conflict goedkoop wilt oplossen

- U zelf een solide, structureleoplossing voor het conflict wilt creëren samen met de andere partij.

Mediation is niet geschikt als:

- Een van de partijen niet in staat is zijn / haar wil kenbaar te maken en/of hieraan gevolg te geven en heeft hierbij ook geen ondersteuning.

Ik zit al in een juridische procedure, kan ik nu nog wel in mediation?

Mediation kan altijd worden ingezet, ook al loopt een juridische procedure. Het is van belang dat de procedure stil wordt gelegd zolang de mediation loopt. Bij het niet lukken van de mediation (geheel of deels) kan de procedure vervolgd worden.

 

Wat zijn de uitgangspunten voor mediation?

Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding, zijn de peilers van mediation.

Mediation kan alleen plaatsvinden als partijen dat beide willen. U kunt dus nooit gedwongen worden om deel te nemen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om op een goede manier uit het conflict te komen Het is belangrijk een weloverwogen keus te maken. Als u voor mediation kiest wordt van u een actieve inzet gevraagd om het conflict op te lossen.

In een conflictsituatie is het vertrouwen eerst vaak ver te zoeken. Aan het herstel hiervan wordt dan ook het eerst gewerkt tijdens de mediation. Om deze reden is de vertrouwelijkheid en dus de geheimhouding ook een van de eerste dingen die besproken worden. Die leggen we met elkaar goed vast en bewaken we gedurende de gesprekken. Het spreekt vanzelf dat ook ook ik als de mediator geheimhoudingsplicht heeft.

Meestal vindt de mediation plaats met partijen en zijn er geen andere partijen aanwezig. Omdat het toch nodig kan zijn om bijvoorbeeld een advocaat of adviseur bij (een deel van) het traject te betrekken, zijn er ook afspraken nodig met die partijen. Ook daar zorgen we voor.

 

Ik wil mijn mensen laten trainen in gespreksvaardigheden

Een training is geschikt als u uw mensen een stevige theoretische ondergrond wilt geven samen met praktijkgerichte oefening. Leerdoelen formuleren we samen en ik maak een programma op maat.  In overleg wordt het aantal cursusuren vastgesteld. Bel of mail en ik neem contact met u op.  Bel of mail en ik neem contact op. We gaan in gesprek en bekijken welke doelen u wilt bereiken met de workshop. In overleg stelen we het aantal cursusuren vast.